top of page

צור קשר

טל. 03-6566445

פקס. 03-6566443

office@saf-law.co.il

 

רח' הסדנאות 4

מגדל כוכב הרצליה

הרצליה

 

 

עורך דין מקרקעין רועי שטרן
עקרונות המשרד

 

המשפט הוא חלק בלתי נפרד כמעט מכל פעולה יומיומית שלנו, ולכל פעולה עשויה להיות משמעות משפטית כזו או אחרת.

 

הן על מנת שהלקוח יהיה בטוח שהוא "מכוסה" מבחינה משפטית, והן על מנת להסיר מעליו את עול ההתעסקות בעניינים משפטיים ופרוצדורליים, המשמעותיים כל כך מחד, אך הדורשים המון תשומת לב וידע מאידך, משרדנו שם דגש על מקצועיות, מעוף ויחס האישי.

20.9.2015

ביטול מס על שבח אינפלציוני

ועדת הכספים של הכנסת החליטה על ביטול רטרואקטיבי של החבות של מוכרי דירות, שרכשו את דירותיהם לפני סוף שנת 1993, במס שבח על מרכיב השבח האינפלציוני. נישומים אשר חויבו כבר במס יהיו זכאים להחזר בצירוף ריבית והצמדה. 

 

עורך דין מקרקעין רועי שטרן
bottom of page