top of page
דיני עבודה, מומחה בדיני עבודה

דיני עבודה

 

הפעילות בתחום דיני העבודה כוללת ייעוץ משפטי שוטף לעובדים ולמעבידים בסוגיות היומיומיות בתחום – תחום דינמי המתעדכן בתדירות גבוהה. בכלל שירותינו אנו מסייעים ללקוחותינו בניסוח הסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, הסכמי קבלנות משנה, חוות דעת משפטיות וכיו"ב. 

 

כמו כן, כוללת הפעילות ייצוג עובדים ומעבידים בסכסוכי עבודה בבית הדין האזורי ובבית הדין הארצי לעבודה (התפטרות ופיטורין, אי תשלום שכר עבודה ותנאים סוציאליים, הרעת תנאים מוחשית בתנאי העסקה וכיו"ב).

 

הלקוח זוכה לליווי צמוד החל מן השלב של פרוץ הסכסוך תוך התנהלות מושכלת שמטרתה לשרת אותו בבוא היום בבית הדין לעבודה.

 

 

bottom of page