top of page
משפט מסחרי ורגולציה

משפט מסחרי ורגולציה

 

הפעילות בתחום המסחרי כוללת יעוץ וליווי משפטי עסקי בדגש על משפט מסחרי והיבטי רגולציה. המחלקה המסחרית מעניקה ללקוחות משרדנו ליווי משפטי-עסקי שוטף בכל הנוגע לפרטים ולתאגידים, החל משלב הקמת התאגיד (עריכת מסמכי התאגדות) וליוויו השוטף, ובתוך כך: עריכת הסכמי בעלי מניות, הסכמי שותפות, הסכמי הפצה, הסכמי זכיינות, הסכמי עבודה, טיפול בכל ההליכים הכרוכים ברישוי והפצה, גיוס משקיעים, מיזמים משותפים ומגוון רחב נוסף של התקשרויות והסכמים.

 

תחומי הטיפול העיקריים בתחום המשפט המסחרי הנם: דיני מסחר, יבוא, יצוא וסחר בינלאומי, דיני מכרזים לרבות רכש פרטי וציבורי, דיני קניין רוחני, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים וכיו"ב.

 

בנוסף, ללמחלקה המסחרית ניסיון רב בניהול הליכי חדלות פרעון (הליכי פשיטת רגל ליחידים, הליכי פירוק וכינוס נכסים לחברות והליכי הבראת חברות).


בתחום המשפט הרגולטורי עיקר הפעילות היא בדיני הגבלים עסקיים, הגנת הצרכן, הגרלות לפרסומת מסחרית, הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, חוקי טבק ועישון. כמו כן כוללת הפעילות עיסוק בדיני תמריצים ממשלתיים על גווניהם כגון: תמיכות המדען הראשי מכוח חוק המו"פ, מענקים והקלות מכוח חוק עידוד השקעות הון, קרנות תמיכה של משרד התמ"ת והרשות לעסקים קטנים, כגון קרן לעידוד השיווק וקרן לסיוע במכרזים ופרויקטים בינלאומיים. כחלק מטיפול מול הרשויות השונות, מתבצע ייצוג וליווי בהליכי חקיקה ורגולציה לרבות הכנת הערות ו/או השגות על חקיקה מוצעת, גיבוש וייזום הצעות חוק וכיו"ב. מתוך הבנת הצורך בהרחבת פעילותם העסקית של חברות ויחידים לשווקים בחו"ל, והצורך הנלווה בציות ותאימות לדרישות הרגולציה בקרב ארגונים וארצות היעד, כוללת הפעילות ייעוץ וליווי משפטי לצורך השתתפות במכרזים בינלאומיים וגיוס מימון לפרויקטים בחו"ל וכן עבודה מול גופי הרכש של האו"ם על סוכנויותיו השונות.

 

 

 

bottom of page