top of page

חשיבות עריכת הסכם מייסדים בעת הקמת עסק חדש

 

כל רעיון להקמת עסק חדש תחילתו באופטימיות, אווירה טובה, מעוף וחזון מצד כל השותפים העתידיים המעורבים. כל שותף פוטנציאלי לעסק החדש, מגיע עם רעיונות נפלאים, יכולות מוכחות, מרץ ותשוקה עזה להקמת העסק החדש, תוך ביטחון מלא כי השותף העתידי שלו רואה עימו את הדברים עין בעין, כשהמטרה המשותפת ברורה - הקמת עסק מצליח, רווחי ומשגשג.

 

אלא שמתוך תחושת האמון ההדדי ששוררת בדרך כלל בין השותפים העתידיים, בין על רקע חברות קודמת והערכה ליכולות השותף העתידי, בין מתוך רצון "שלא להקים סתם מהומות" ובין מתוך תמימות וחוסר ניסיון, במקרים רבים בוחרים השותפים העתידיים להימנע מלהעלות על הכתב את ההסכמות הברורות בינהם ביחס לאופן ההקמה וניהולו של העסק החדש, לרבות דרכי ההתמודדות עם מצבים אפשריים של מחלוקות וסכסוכים עתידיים בין השותפים, אשר נראים בשלב הראשוני: "כבלתי אפשריים" ובחזקת "ולנו זה לא יקרה".

 

דווקא בשלב הראשוני של הקמת עסק חדש, בדיוק כאשר שורר אותו אמון הדדי וקיימות הסכמות ברורות בין השותפים העתידיים, זהו הזמן הנכון להעלות על הכתב את אותן ההסכמות בין השותפים ביחס להתנהלות העתידית ביניהם. "הסכם מייסדים" הוא הכלי המקובל והנכון ("המסמך המכונן") להסדרת שיתוף הפעולה בין השותפים העתידיים, כאשר במסגרתו יסדירו השותפים העתידיים את מערכת היחסים העסקית והמשפטית ביניהם. יודגש, כי בדרך כלל הקמת עסק תיעשה באמצעות הקמתה של "חברה". אולם העיקרון של עריכת הסכם מייסדים וההיתרונות הברורים בו נכון ומוצדק באשר לכל צורת התאגדות אחרת, אשר בה בסופו של יום, יחליטו השותפים העתידיים להקים את העסק החדש.

 

נשאלת השאלה, אילו עניינים יש להסדיר במסגרת הסכם המייסדים, כאשר כאמור בשלב ההקמת העסק מתנהלים העניינים בדרך כלל בהרמוניה ובהסכמה הדדית של השותפים העתידיים ? הסכם מייסדים כדאי שיכלול, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

 

 • אופן הקמת העסק החדש (בדרך כלל תירשם חברה ברשם החברות, יוחלט על שם החברה, יוגדרו מטרות החברה, תיקבע כתובת החברה, ויערך תקנון לחברה);

 • קביעה של זכויות השותפים, כמו גם של שינויים אפשריים בזכויות אלו (למשל קביעת הון המניות רשום ומונפק של חברה ואופן חלוקתו בין השותפים);

 • הגדרת תפקידי השותפים בעסק (חלוקת תחומי האחריות ברורה);

 • הסדרת האפשרות להעברת זכויות בעסק על ידי מי מהשותפים (למשל התמודדות עם מצב בו שותף רוצה למכור את מניותיו בחברה);

 • הסדרת אופן קבלת ההחלטות בעסק (במקרה של חברה תוסדר פעילות האסיפה הכללית/ אסיפת בעלי המניות ודירקטוריון החברה (לרבות הסדרת דרך מינוי דירקטוריון החברה ואופן עבודתו));

 • הסדרת הניהול השוטף בעסק (מינוי בעלי תפקידים והגדרת סמכויותיהם);

 • הסדרת אופן מימון ההקמה והפעילות של העסק (הלוואות בעלים, הון, קבלת מימון חיצוני וכיו"ב);

 • הסדרת זכויות החתימה בעסק והקמת חשבון בנק לפעילותו;

 • הסדרת אופן חלוקת הרווחים בעסק;

 • הסדרת מנגנון פתרון מחלוקות וסכסוכים בין השותפים בעסק;

 • הסדרת מנגנון היפרדות במצב של סכסוך בין השותפים בעסק או במצב של 'Deadlock' ('מבוי סתום' אשר ישתק את פעילות העסק) אליו עלול העסק להיקלע;

 • שמירה על סודיות השותפים בענייני העסק;

 • הסדרת תניית אי תחרות בין השותפים בעסק;

 • שמירה על זכויות קניין הרוחני של העסק, ככל וקיימות כאלה;

 • התמודדות עם מצב של רצון לחסל את העסק ו/או לפרקו;

 • הסדרת מנגנון בוררות ו/או מנגנון אחר למצב בו אחד השותפים מפר את הסכם המייסדים.

         

מטרתו של הסכם המייסדים הנה לייצר ודאות ולנסות להקטין, ולו במקצת, את חוסר הביטחון ואי הוודאות הגדולה שקיימים בעת ההקמה של העסק החדש המורכב ממספר שותפים; המטרה העיקרית של הסכם המייסדים בעסק החדש הנה לנסות לצפות מראש תרחישים אפשריים ולמנוע חיכוכים, ויכוחים ומחלוקת עתידיות, בעזרת חתימה על הסכם, מפורט ככל הניתן, באופן שיתאפשר "לצאת לדרך" בצורה מסודרת וברורה ככל שניתן וכאשר העסק יצמח, יתפתח ויתקדם, יהיו מנגנונים מוסדרים ומוסכמים לקבלת ההחלטות הנדרשות לצורך המשך פעילותו המיטבית.

 

יודגש, כי לא קיימת כל הוראת חוק המחייבת שותפים לחתום על הסכם מייסדים. מאידך, החוק כן קובע כי על מנת להקים חברה בישראל קיים צורך להגיש לרשם החברות תקנון של החברה החדשה. אלא שבניגוד לתקנון החברה שיהיה חשוף לכל אדם (ומחייב את כל בעלי המניות הקיימים והעתידיים של החברה אשר תוקם), הסכם המייסדים הוא חוזה הנחתם אך ורק בין השותפים החותמים עליו ולרוב נשמר בסודיות ביניהם.

 

מעבר ליתרונות ולחשיבות הרבה בעריכת הסכם מייסדים בעסק חדש, כמתואר לעיל, יש לראות בעריכת הסכם המייסדים כהזדמנות של ממש, לבחינת המצב השורר בין השותפים העתידיים עובר להקמת העסק החדש ובחינת יכולתם המשותפת לגבש נקודת מבט ברורה ומוסכמת באשר לעסק החדש שבכוונתם להקים. פעמים רבות הליך גיבוש ההסכם עוזר לתיאום הציפיות בין השותפים בנוגע להקמה והתפתחות העסק החדש, כיצד יראה העסק בעתיד, תרומתו של כל שותף לעסק וכו', סוגיות שבחלקן כלל לא נגעו בהן השותפים העתידיים עובר לעריכת הסכם המייסדים.

 

חשוב לזכור: הסכם המייסדים הוא אחת "התחנות" הראשונות החשובות לכל עסק חדש המורכב ממספר שותפים. יש לערוך את הסכם המייסדים בצורה מקצועית וקוהרנטית ולהתאימו בצורה מדוייקת ככל הניתן למאפיני העסק העתידי ולצרכיו, כמו גם לאופי השותפים המקיימים את העסק החדש - הסכם מייסדים מקצועי ונכון יוכל לחסוך הרבה אי ודאויות ואי נעימויות, למנוע מחלוקות עתידיות בין השותפים, ולסייע בסופו של יום להצלחתו של העסק. 

 

מרבית העסקים כיום, בעיקר בתחום ההיי-טק וחברות ההזנק, נוהגים לשנות את פניהם באופן תדיר: שותפים מצטרפים ופורשים, משקיעים חדשים מגויסים, מיזמים מתפרקים, מתפצלים או מתאחדים ומתמזגים וכו'. דווקא בעולם הדינמי בו אנו חיים כיום, קיימת חשיבות ברורה להסדרת התהליכים הללו באופן מסודר בקרב מייסדי המיזם.  

 

ברור כי אין באמור לעיל בכדי ליתן מענה מלא ומקיף בסוגית הסדרת היחסים בין המייסדים של העסק החדש, אלא אך ורק בכדי להציג ולהדגיש את החשיבות והיתרונות הגלומים בעריכתו של הסכם המייסדים. נוכח חשיבותו של הסכם המייסדים, רצוי מאוד לפנות לעורך דין העוסק בתחום על מנת שיערוך בדיקה פרטנית, מקצועית ומקיפה ויתאים את הסכם המייסדים לעסק החדש הן בהתאם לצרכיו הספצייפים של העסק החדש והן בהתאם לזהות השותפים בעסק החדש.

 

למען הסר ספק, האמור לעיל אינו בא להחליף ייעוץ משפטי פרטני ואינו מהווה תחליף לייעוץ שכזה. השימוש במידע המתואר לעיל ללא היוועצות בעורך דין הנה באחריות המשתמש בלבד.

 

bottom of page